Wednesday, November 24, 2010

खामोश . . .!

न्याय ही न्याय